Tine Sylvest är auktoriserad psykoterapeut, coach och arbetshandledare. Hennes mottagning finns på Hemgården, Storsvedsvägen 8 a 1, 65410 Sundom, Vasa.

Som psykoterapeut arbetar Tine med individuell terapi, parterapi, familjeterapi (även som FPA- rehabilitering) samt individuell terapi i grupper. Hon arbetar också som undervisare, och ger arbetshandledning till individer och grupper.

Hon är specialiserad inom konstterapi, familjeterapi och traumaterapi (EMDR). De teorier och förhållningssätt som hon grundar sitt psykoterapeutiska arbete på kommer främst från gestaltterapi, självpsykologi, kognitiv terapi, systemisk teori och jungiansk analys.

Under början av 90-talet genomgick hon en 3-årig utbildning som konstterapeut vid Skolen for Kunst og Psykoterapi i Köpenhamn. Under början av 2000-talet deltog hon i en 3-årig utbildning i teckneterapi vid utbildningsinstitutionen Spektrum i Danmark. Båda dessa utbildningar grundar sig på gestaltterapeutiska teorier, arbetsformer och synsätt.

År 2004 blev hon medlem i Dansk Psykoterapeutforening, och deltog i föreningens arbetshandledarutbildning 2005-06. Från 2004 till 2006 genomgick hon också en utbildning som familjeterapeut i Österbotten, Finland. Några år senare utbildade hon sig till EMDR-terapeut (traumaterapeut).

Både i psykoterapi och arbetshandledning ligger fokus på samtal och ökad medvetenhet. Alla förlopp läggs upp så att de passar till den enskilda klientens behov och önskemål. Under processens gång evalueras både arbetsmetoder, fokus för processen samt de eventuella insikter klienten har fått inom loppet av terapin eller under arbetshandledningens gång. Ifall Tine anser att det gynnar den terapeutiska processen/arbetshandledningen, erbjuder hon möjlighet att arbeta med konstterapeutiska metoder.

Hennes arbetsmetoder är:

- Sång, annan röstanvändning
- Bildterapi, teckneterapi
- Psykodrama, dramaterapi
- Dans, avspänning, rörelse
- Skrivande, berättande
- Drömarbete,  symboldrama
- Fantasiresor
- Skulpterande

Dessutom kan hon vid behov använda sig av:

- Andningsövningar
- Avslappningsövningar

Som arbetshandledare jobbar hon både med enskilda och grupper. Hennes målgrupper är främst behandlare och pedagoger, samt anställda som fungerar som ledare i de organisationer som de arbetar för. Tine arbetar gärna med coachingmetoder i arbetshandledningen om så önskas.

Tine undervisar i ledarskap, intra- och interpersonella relationer, kommunikation, ökad medvetenhet och konstterapi för olika organisationer och läroanstalter. Undervisningsformen är föreläsning och/eller workshop. Tine är FPA-auktoriserad rehabiliteringspsykoterapeut.

sv_SESwedish